کلیپ | دانلود کلیپ صنم تویی(عروسی صنم)-موسیقی زیبای ترکی قشقایینظر خود را بیان کنید :

توجه کنید ! برای ثبت نظر باید به سوال زیر جواب دهید.حاصل جمع 10 + 13 مساویست با ؟
Please leave these two fields as-is: